Arama:
TEZ YAZIM ATÖLYESİ
ANASAYFA

Akademik Yazılarda ( Yüksek Lisans Tezi – Doktora Tezi – Bitirme Proje Tezi – Lisans Tezi ) Gerekli Yapılar

İstatistik ve İçerik Analizleri :

Bir çalışmanın akademik olarak kabulü için içeriğinin çok iyi anlatılması beklenmektedir . Yüksek Lisans Tezlerinde , Bitirme Tezlerinde öğrencilerden beklenen konunun açık sunulmasıdır. Sunduğu verileri ispatlaması ve bu verilere dayanarak görüşünü savunması beklenmektedir. Sözel verilerin ispatı için SPSS analizi , sözel ifadenin sayısallaştırılması istatistik sunmak üzere kullanılmaktadır. Bu belli bir demografide belli bir durumu yaşayan insanların hangi fikirde yoğunlaştığını gösterir. Analiz edilen duruma uygun olarak kesitler alınır. Bir sözel çalışmanın hallerinin ortaya konulmaktadır. Hastalığın hangi grupta yaygın olarak görülebileceğini, hastalığın izlenmesine dair kesit bilgileri ortaya koymak üzere kullanılabilmektedir. Mühendislik çalışmalarında gözlemlenen durumların istatistiki olarak sergilenmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. AMOS ve NVIVIO gibi programlar ise, asıl söylenmek isteneni yani örtük anlamı görebilmek için kullanılabilmektedir. Yani daha çok sözel analizler için bir veri grubunun anlamlarını bütünleştirmek ve/veya güçlendirmek üzere kullanılmaktadır. Literatürde kelime sıklık analizi hangi kelimeyle yoğunlaşarak, bu kelimenin ardından hangi ifadeleri ortaya konduğunun örtük anlamının sergilenmesi amacıyla kullanılmaktadır. İstatistik ve İçerik Analizleri için sizlerin en iyi başarıyı elde etmeniz için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

tez yazımı

2013 yılından itibaren sizlerin hizmetinde olan , her alanda uzmanlaşmış kadrosu ve kendine özgü danışmanlık hizmeti ile sizler için en büyük desteği sağlamaktadır. literatür tarama hizmetleri, bitirme projeleri danışmanlığı, lisans danışmanlığı, yüksek lisans danışmanlığı, doktora danışmanlığı, uzmanlık danışmanlığı, proje danışmanlığıintihal oranı tespit edilmesi ve düşürülmesi hizmetleri sunmaktayız. Bu hizmetlerimizin yanı sıra AMOS ,NVIVIO içerik analizi ve raporlanması , makale bildirilerinde destek ,dil desteği ve çeviri , MATLAB proje ve veri kodlama simülasyonları ve gerekli desteği sağlamaktayız. Sunulan hizmetlerimize ilişkin kısaca detaylandırılmış başlıklar sunduğumuz hizmetler hakkında fikir edinmenizi kolaylaştırmak üzere hazırlanmıştır. Sizler için geliştirilen yöntem ve uygulamalar sayesinde yazılarınızda sağlanacak kolaylık ve başarınızda her aşamada yanınızda bulunmaktayız. Gerekli akademik ve lisanslı programlar sayesinde tezlerinizde %100 başarı için sizlere gerekli desteği vermekteyiz. Tez Atölyesi olarak yıllara dayanan

Modelleme ve Simülasyonlar:

tez yazdırma

Modellemeler genel anlamda mimarlık ve mühendislik çalışmalarında karşımıza çıkan yapı, makine ve/veya sistemin çalışan hali yapılandırıldığında nasıl avantajlar sunduğunu görmemizi sağlayan benzetim programlarıdır. Ana fikirde ortaya konan sorunun çözümünü sağlayacak fikrin modelini ortaya koyan ve sistem mantığı ile modelin doğrulanmasıyla devam eden sanal ortamda parametreleri değiştirerek yapılabileceği gibi, makine öğrenmesi (ML) ve/veya basit yapay sinir ağı (ANN) tabanlı öğrenmeye dek uzanan tanımları kapsamaktadır.

Bu amaçlarla yapılan simülasyon programları genel anlamda paket programları içermektedir. Örneğin Matris Laboratuvarı (Mat-Lab) bir sistemi, sistemde bir parçayı, bir makineyi oluşturup modellediğimiz (CAD/ CAM vb. modellemelerle) çalışma parametrelerini seçip yerleştirdiğimizde ve Mat-Lab modeli ile uyumlu hale getirdiğimizde üretilecek ürünün en verimli halini görebileceğimiz gibi, makinenin çalışma prensibini anlamamızı ve çalıştığında yararlı olup olmayacağını da bize göstermiş olacaktır. Bunun gibi ÖrneğinMS Arena iş akışı düzenlemesini görünür hale getirmektedir. Dolayısıyla verimlilik çalışmalarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. PVSOL, PV Valentin gibi simülasyon programları ise kurulu güç kapasitesi,  donatının gücünü ve diğer parametreleri ile genel anlamda güneş enerjisi santrallerindeki üretilecek enerji gücünün ne olabileceğini görünür kılmaktadır. Bunu tabi ki Mat-Lab ile de yapmak mümkündür. Yani çalışmanın özüne uygun olarak seçilecek simülasyon programları çalışmanın yapılabilirliğini ortaya koyarak çalışmayı güçlendirecek ve yapıldığında neleri elde edebileceğimizi görmemizi sağlayacaktır. Bu anlamda akademik çalışmada sunulan projenin yapılabilir olduğuna en güçlü kanıtlarını simülasyon programlarından yararlanarak sunmak mümkündür. Yani bir projenin sadece yapılabilir olduğunu değil benzetim mekanizması ile yapıldığında sağlayacağı katkıları da sunmaktadır. Bu sebeple, akademik çalışmalar yapılırken yahut bir proje üretilirken +/- yönleri rahatlıkla sergilemeyi ve bunu anlaşılır kılmayı sağlamak için, en önemlisi ise proje gerçekleştiğinde ne olacağını netlikle görmek üzere bir çeşit güç noktası veya kanıtlama biçimi olduğunu kabul etmek, anlamsız olmayacaktır.