Arama:
BİTİRME TEZ DANIŞMANLIĞI

Bitirme projeleri : önlisans ve lisans eğitiminin sonunda yazılmasını gerektirmeyen ancak akademik bir çalışmanın nasıl yapılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği, bilimsel bir yayının nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik öğrencilerin beceri kazanmasını sağlayan projelerdir. Projeleri bu bağlamda küçük ölçekli bir çalışması olarak nitelendirmek en doğru tanımı ortaya koymaktadır. Bu tanım doğrultusunda bitirme projeleri,  çalışmalarında olduğu gibi özgün bir konuda yapılması beklenen bilimsel çalışmalardır. hazırlamada olduğu gibi sorunu ayrıntılarıyla ancak daha öz bir biçimde ele alarak, değinilen soruna dair çalışmaların daha özetle sunulması beklenmektedir. Bu çalışmaların özet bir çalışması olduğu ve akademik bir anlam taşıdığı unutulmamalı ve konunun bağlamından uzaklaştıran tek bir satıra dahi yer verilmeden akademik bir disiplinle özet bir de olması beklenen bölümlerin ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, ilk bölümde yani giriş bölümünde  bu çalışmada ele alınacak konu, niçin bu çalışmayı yapıyoruz, kimler  bu alanda nasıl çalışmalar yapmış,  bizim yaklaşımımız  ve yöntemimizle konuyu hangi açıdan ve  nasıl ele alacağız,  irdeleme yani konunun başlangıçta belirlenen sorunsala hizmeti ve cevapların neler olabileceği son olarak da bulgular, öneri ve sonuç kısımları  yer almalıdır.  Bu çalışmaların teknik olarak bir akademik çalışmanın nasıl olması gerektiğine dair  akademik yaklaşımın mantığının kavranması için  öğrencilere beceri kazandırılması amacından doğan çalışmalar olduğu unutulmamalıdır. Bitirme projeleriniz danışman ihtiyacınız için tüm deneyimi ve güçlü akademik kadrosu ile yanınızda yer almaktayız.

Bitirme Tez Danışmanlığı - Yüksek Lisans Tez- Lisans Tez - Doktora Tez