Arama:
LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI

Türkiye şartlarında bir mesleğe odaklanılmış ise odaklanılmış meslekte uzmanlık kazanılmasının ilk adımını lisans eğitiminin tamamlanması oluşturmaktadır. Bir alanda uzmanlıktan kasıt aynı alan teknikerliklerinden farklı olarak, daha üst kademede spesifik bilgiyi esas alan formal eğitimin tamamlanmış olmasıdır.   Lisans eğitiminin tamamlanmasıyla, iş hayatına atılacak öğrencilerden beklenen bu alanla ilgili gerekli tüm  formal donanıma sahip olduğunu göstermesidir. Çalışma ortamının disiplini gereği her bir raporun belirli bir düzeni takip ederek çıkarılması gün sonunda beklenen bir iş kalemidir.

Öğrencileri disiplin düzenine uyumunun kolaylaştırılması ve akademik bir yayın hazırlığına dair becerilerin kazandırılmasına ilişkin çalışmadır. Dolayısıyla hazırlanacak çalışması, çalışılacak iş alanıyla ilgili donanımın sergilenmesinin de bir ölçütüdür.  Bu anlamda çalışmasının üniversiteniz tarafından belirlenen akademik düzende çalışma konunuzun ifade edilmesi hem iş hayatınız için hem de gelecek akademik hayat planlarınız için oldukça önemlidir.  Bu sebeple çalışmanızın üniversitenizin hazırladığı kılavuzlardaki tertipte anlaşılabilir olarak yazılması, önceki çalışmaları irdeleme biçimi, ele alınan konunun özgün ifadelerle anlatılması  bilginin sergilenmesi kabiliyetini ölçtüğü ve bu  çalışmaların gelecek akademik planlar için de öğretici rolünü oynadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple konunun bağlamından kopmadan ayrıntılı olarak konunun irdelenmesi,  önceki çalışmalardan elde edilen bilgi özünün süzülebilmesi, kendi çalışmanızda hangi yöntemin hangi amaca hizmet edeceği düzgün bir biçimde ifade edilebilmesi ve çalışma amacı doğrultusunda çalışma sonuçlarına varana dek konunun anlaşılabilir olarak bütüncül yaklaşımla sergilenmesini sağlamanız beklenmektedir.

Tüm bu süreç boyunca ilk kez yaşayacağınız bu akademik deneyimde çoğu kez zorlayıcılık, nereden başlanacağının bilinmemesi, gündelik yaşamın  getirdiği diğer sorunsallar ile birlikte çalışmanın yürütülmesinden kaynaklanmaktadır.

Lisans Tez Danışmanlığı - Doktora Tez -Yüksek Lisans Tez - Lisans Tez
Lisans Tez Danışmanlığı - Doktora Tez -Yüksek Lisans Tez - Lisans Tez