Arama:
LİTERATÜR TEZ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Literatür Taraması

Genel anlamda araştırma konusunun kapsamı ve temasını içeren  önceki çalışmaların bir kronolojik dizinini tanımlamaktadır. Burada 5N1K kuralı geçerlilik kazanmaktadır. Bilgiler açık liste halinde sunulduğu gibi, birleşik bütünleştirilmiş halde de sunulabilmektedir. Bu noktada, sistematik literatür taramasının kronolojik düzende olması ilerlemeyi ve araştırmacıların kullandıkları materyallerde görmenin mümkün olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu açıdan yaklaştığımızda bir teknolojiyi sunacak bir proje oluşturuluyor ise maksimum son 7 yılı taramak önemli kabul edilmekteyken,  sözel tabanlı yaklaşımları içeren felsefe, sosyoloji, ilahiyat ve benzeri çalışmalarda sistematik literatür taramasının kullanılmaması, bunun yerine genel olarak bütünleştirilmiş yazınla literatüre dayandırma gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Her alanda akademik çalışmada gerek örtük gerekse açık bir biçimde literatür taraması yapılması zorunludur. Bu gerek çalışma yönteminin belirlenmesi için önceki çalışmalarda nasıl bir metot kullanılarak hangi sonuçlara varıldığının tespiti için, gerekse önceki çalışmalarda ortaya konulan görüşlerdeki açıklığın belirlenmesi amacı için yapılır. Önceki çalışmaların açıkça sergilendiği alan açık literatür taramasıyken,  çalışma boyunca kaynakların belirtilmesi çalışmada intihal yaratmamak için verilen kaynakların gösterimi yönleriyle örtük literatür taramasını tanımlar. Çalışmanın bütünlüğünün bozulmaması adına düşüncelerin birbirinden kopuk olmaması örtük literatür taramasının en önemli kıstasıdır.  Açık literatür taramasında ise, araştırma sahası içerisinde  farklı araştırmacıların farklı zamanlarda yapmış oldukları çalışmalar sergilenmektedir. Açık literatür taramasına ilişkin önemli  kıstasların bir kaçı ; konu hakkında  diğer disiplinlerce yapılan çalışmaların dahil edilmemesi, literatür taramasında belli bir kronolojinin takip edilmesi, amaç ve sonuçların 5N1K açıklığında sergilenmesidir. 

Bu genel anlamda belli kütüphanelerin kullanımıyla daha basit bir sunum anlamına gelse de araştırmacının yaptığı çalışmayı hangi  disiplin temelinde yaptığı bilinmeden kaotik bir düzen sunma tehlikesini barındırmaktadır. Bu da çalışmanın özünden uzaklaşılması ihtimalini barındırmaktadır. Temel prensipte önemli olan nokta yapılacak çalışmanın hangi disiplin tarafından yapıldığı ve temelde bizim alanımızla kökten bağlantısının bulunmasıdır. Şu halde bir mühendislik çalışmasında, sosyoloji disiplinine ait çalışmanın literatür taramasında absürt duracağı açıktır. Bu sebeple çalışmada prensipte aynı konu üzerine farklı disiplinlerce araştırmanın sunulmuş olması, niteliği açısından literatür taramasına dahil edilmesini anlamlı kılmayacak, hatta araştırmanın özünden uzaklaşılmasını dolayısıyla çalışma probleminin nasıl ele alınacağı konusunun anlaşılmamasını sağlayacaktır. Bu örnekte olduğu gibi, bilgi yığınlarının süzülmesi hayli zahmetli bir işlemdir. Dolayısıyla araştırmacı için oldukça zaman alıcı bir çalışma olan literatür taramasında sizler de profesyonel ekibimizden destek alarak çalışma temellerinizin sağlam atılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Gereksiz bilgi yığınlarının arıtılmış olarak sunulması  konusunda profesyonel danışman kadromuzla siz değerli araştırmacıların hizmetindeyiz.