Arama:

Yüksek lisans ve doktora sürecindeki öğrenciler için bir zorunluluk arz etse de bilim dünyasında farklı amaçlarla bir fikrin paylaşılması, bir görüşteki ayrıcalıkların ortaya konması, farklı bakış açılarının kazandırılması amaçlarıyla da hakemli- hakemsiz dergilerde yayımlanan, çalışma alanında ortaya konacak düşünce bazından ayrılmadan çalışmanın en can alıcı, vurucu noktaların ayrıntılı, ancak özden ayrılmayan bir biçimde ele alındığı bütüncül çalışmalardır. Makale çalışmaları, yayını gerçekleştirecek derginin yayın ilkelerine göre istenen çalışma biçimleri açısından birbirinden oldukça farklı olan çalışmalardır. Bilimsel etik kuralları çerçevesinde, makale çalışmalarınız için firmamızdan destek alabilir, yayın ilkelerine uyumluluk açısından hangi dergi için hazırlık yapılacağını ve çalışma konunuzu belirterek  profesyonel destek ve hizmetlerimizin tadını çıkabilirsiniz.